Loužení

Výraz, který bývá používán, jde-li o úmyslné odstraňování tříslovin z nového dubu napařováním, nebo když je řeč o určitých aspektech půdy, jako je např. faktor pH, který může být ovlivněn, když jsou uhličitany vyluhovány, tedy odstaňovány z půdy dešťovou vodou.