Dry

Anglický výraz pro suchá upravovaná dezertní, dezertní kořeněná a šumivá vína, která obsahují jen malé množství cukru / od 6 do 20 gramů v 1 litru.