Alkohol

Alkohol z arabského „al kehal“ se dá přibližně vyložit jako: jemný, řídký, nestálý, nejušlechtilejší či nejjemnější. První písemně zaznamenaná destilace na světě byla provedena arabským učencem Ibn Sahrím v roce 986.

Alkohol ve víně se dle normy (nařízení ES č. 479/2008) dělí na skutečný a celkový. Skutečný alkohol je alkohol naměřený ve víně chemickou analýzou. Celkový alkohol je součet skutečného alkoholu a alkoholu, který by ještě vznikl prokvašením veškerého zbytkového cukru na nulovou hodnotu ve víně.

Alkoholem se všeobecně označuje etanol (ethylalkohol), který má ve víně z alkoholů největší zastoupení. Obsah alkoholu ve víně a destilátech se označuje na etiketě v objemových procentech např.: alk. 13,5 % obj..

 

Ve víně sleduje alkohol SZPI  a hodnoty skutečného alkoholu jsou:

stolní a zemská vína: bílá min. 8,5 – max. 12,1 % obj., červená 8,5 – 12,5 % obj.

jakostní až výběry: bílá min. 4,5 % obj., červená min. 4,5 % obj.

slámové, ledové:  min. 4,5 % obj.

 

Ostatní alkoholy obsažené ve víně:

metanol, vzniká odbouráváním pektinů, obsah u bílých vín je 20–100mg*l-1 u červených 60–230mg*l-1

vyšší alkoholy, obsah 150–700mg*l-1, mají velký vliv na celkové aroma vína

2-butanol, 3-butanol, obsah 400–700mg*l-1

glycerol, dodává vínu tělo

 

Tabulka přepočtu stupňů normalizovaného moštoměru na přirozený obsah alkoholu (v % objemových) 

——————————

°NM             % alk

——————————

0,8                0,5

1,0                0,6

1,7                1,0

2,0                1,2

2,5                1,5

3,0                1,8

3,4                2,0

4,0                2,4

4,2                2,5

5,0                3,0

5,9                3,5

6,0                3,6

6,7                4,0

7,0                4,2

7,6                4,5

8,0                4,8

8,4                5,0

9,0                5,4

9,2                5,5

10,0               6,0

11,0                6,5

11,8                7,0

12,0                7,1

12,6                7,5

13,0                7,7

13,4                8,0

14,0                8,3

14,3                8,5

15,0                8,9

15,1                9,0

16,0                9,5

16,8               10,0

17,0               10,1

17,6               10,5

18,0               10,7

18,5               11,0

19,0               11,3

19,3               11,5

20,0               11,9

20,2               12,0

21,0               12,5

21,8               13,0

22,0               13,1

22,7               13,5

23,0               13,7

23,5               14,0

24,0               14,3

24,4               14,5

25,0               14,9

25,2               15,0

26,0               15,5

26,9               16,0

27,0               16,1

27,7               16,5

28,0               16,7

28,6               17,0

29,0               17,3

29,4               17,5

30,0               17,9

30,2               18,0

31,0               18,5

32,0               19,0

32,8               19,5

33,0               19,6

33,6               20,0

34,0               20,2

34,4               20,5

35,0               20,8

35,3               21,0

36,0               21,4

36,1               21,5

37,0               22,0

37,8               22,5

38,0               22,6

38,6               23,0

39,0               23,2

39,5               23,5

40,0               23,8

40,3               24,0

41,0               24,4

41,2               24,5

42,0               25,0

42,8               25,5

43,0               25,6

43,7               26,0

44,0               26,2

44,5               26,5

45,0               26,8

45,4               27,0

46,0               27,4

46,2               27,5

47,0               28,0

47,9               28,5

48,0               28,6

48,7               29,0

49,0               29,2 

49,6               29,5

50,0               29,8

————————–

Zdroj:

Epocha. Praha: RF Hobby, Aleš Crha, 2007(2+). ISSN 1214-9519

Soudní lékařství II. díl – Hirt Miroslav, Vorel František, a kolektiv

http://eur-lex.europa.eu/ (nařízení (ES) č. 479/2008)

Zákon č. 321/2004 Sb.

http://www.vinarska-laborator.cz/

Poslední revize hesla 2022