Jakostní víno odrůdové

Jakostní víno odrůdové musí obsahovat minimálně 85% odrůdy uvedené na etiketě. Může být vyrobené z vinných hroznů, rmutu nebo z hroznového moštu nejvýše 3 odrůd, které musí být na seznamu odrůd pro výrobu jakostních vín. Pokud podíl jednotlivých odrůd je min. 15%, lze je uvést na etiketě v sestupném pořadí.