Jakostní víno známkové

Víno vyrobené ze směsi hroznů, rmutu, hroznového moštu vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín. Většinou se skládá z několika odrůd, které se vzájemně doplňují a vytváří chuťové vlastnosti, které jsou podobné v každém ročníku.