Jakostní zatřídění

Jakostní zatřídění se u nás rozděluje podle cukernatosti hroznů. Jakostní zatřídění se odvíjí především od zralosti hroznů čili obsahu cukru v moštu. Provádí se měření cukernatosti moštu v kilogramech cukrů na 100 litrů moštu. 1 kg cukrů ve 100 litrech moštu = 1 ČNM (Český normalizovaný moštoměr).Pro zatřídění jakostních vín je zapotřebí respektovat odrůdové složení vína. Je povoleno vyrábět víno pouze ze zaregistrovaných moštových odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize- SOK.