Kabinetní víno

Min. 19 st. ČNM: Lehčí, suchá, příjemně pitelná vína s dobrou kyselinou.