Moelleux

Výraz doslova znamená jemné a hladké a obvykle označuje bohatý, středně sladký styl ve většině oblastí Francie, s vyjímkou Loiry, kde se používá k označování skutečně bohatého, sladkého botrytického vína, čímž se odlišuje od výrazu demi-sec.