Odstředivá filtrace

Nejedná se o filtraci v ryzím smyslu toho slova ale o proces, ve kterým jsou nežádoucí látky oddělovány z vína nebo hroznového moštu tzv. odstředivou sílou.