Slámové víno

Min. 27 st.ČNM: Hrozny sušené na slámových rohožích, rákosu nebo byly zavěšeny v dobře větraném prostoru po dobu minimálně 3 měsíce. Odpaření části vody z bobulí se zkoncentrují extraktivní látky. Velmi sladká vína.