Zrání, zralost

Vztahuje se k vývoji vína v láhvi (anglické termíny mature, maturity) jako opak k výrazu zrání (anglický termín ripe), který se vztahuje k zrání hroznů. Dokonce i o kyselinách v hroznech lze říci, že vyzrávají (rovněž výraz ripe). Degustátoři by však měli mít na pozoru, aby nezaměnili určitou zbytkovou sladkost vyzrálostí vína (rovněž anglický výraz ripeness).