TEST

RODINA GIANFRÉ

Byla to Elisabetta Gianfré, manželka hraběte Vincenza Caballiniho ze Sassoferrata, kdo chtěl převzít firmu Dersut Caffè z Conegliana Veneta a přeměnit ji ve společnost, která bude mít v budoucnosti úspěch. Zájem o tento obor je rysem rodiny: otec Luigi obchodoval se surovou kávou v Terstu, zatímco bratr Armando byl ve stejném městě majitelem Excelsior Industria Caffè Torrefatto. Tyto dvě firmy, které jsou obě do dnešní doby rodinnými společnostmi, spolu během let plodně spolupracovaly a staly se styčným bodem pražíren v oblasti Triveneto.

RODINA CABALLINI ZE SASSOFERRATA

Vincenzo Caballini ze Sassoferata, mladý muž s prestižní funkcí ve společnosti Fiat v Terstu, se v roce 1949 přestěhoval do Conegliana s manželkou Elisabettou, aby si splnili sen řídit pražírnu. Díky jemu dosáhla firma Dersut prvních úspěchů na trhu, takže mu byl pro jeho projevené průmyslové schopnosti v roce 1960 udělen titul Rytíře Italské republiky za zásluhy.

Skupina pražíren kávy Triveneto

Benátsko, Trentino-Alto Adige a Friuli-Venezia Giulia se v tomto období staly referenčními body pro italské kávové společnosti: v roce 1954 byla založena skupina Triveneto Torrefattori Caffè, jejímž zakládajícím členem byl Dersut, stále aktivní a rozšířený do celé Itálie v roce 2015.

Firma v novém tisícíletí

Poslední dvě desetiletí jsou pro firmu lety inovace. V roce 2002 byla otevřena první Bottega del Caffè Dersut a v následujících letech vznikly po jejím vzoru další typologie firemních kaváren: Italiana Caffè a Giornale&Caffè.

Muzeum kávy

Pohled do budoucnosti neznamená zapomenout na minulost: rok 2010 je rokem otevření Muzea kávy Conegliano, příběhu společnosti, sektoru a historie města.

Konsorcium pro ochranu tradiční italské kávy espresso

Vzniklo 15. září 2014 a jeho hlavním cílem je propagace, zhodnocení a ochrana tradiční italské kávy espresso mezi provozovateli v tomto odvětví a spotřebiteli prostřednictvím žádosti UNESCO o uznání jako nehmotné dědictví lidstva.

Rebranding

Vizuální komunikace je ztělesněním formy a funkce, spojením krásného a užitečného. Nové logo tak symbolicky reprezentuje podstatu a ducha společnosti. Jednoduché, zásadní a výrazné.

Restyling kaváren

Průkopnický formát je znovu spuštěn a prochází další evolucí.